Geschiedenis

 

1928: er bestond een vereniging van Westvlaamse scheidsrechters die telkens in Brugge vergaderde; Brugge dat als centrum van het noorden der provincie zowat het zwaartepunt van de Westvlaamse voetbalwereld was.
Een tiental Kortrijkse scheidsrechters ontzagen zich de verre reis en "...wachten en zien". Plots duikt Fernand Tombeux dan daar op, scheidsrechter hogere afdelingen (één van de twaalf), die van Antwerpen naar Kortrijk terugkeert om hier het franse consulaat te behartigen, met onder de arm de strandregelen van de Antwerpse kring SOVA.
Het vuur is aan het lont en de "Scheidsrechters Vriendenbond van 't Kortrijkse" ziet het levenslicht. Deze groepeert zowat iedereen die Kortrijk dichter vindt dan Brugge.

 

Het eerste lokaal "Den Tuin" wordt omwille van te drukke maandagavonden vlug verlaten voor "De Pauw" aan de hoek van de Waterpoort en de Jan Persynstraat. Achteraf komt er een verhuis naar "De Continental" waar we een veertigtal jaren verbleven: een record. Na een overstap van negen jaar naar "Gasthof Den Tuin" is "De Klokke" bij Mieke en Frank sinds 1990 onze thuishaven geworden.

 

In het prille begin waren de vergaderingen om de veertien dagen.
Om beurt kwam één der leden, de elfde was steeds verontschuldigd, aan het woord over één facet van het scheidsrechter zijn. De wijze raadgevingen die toen aan iedereen werden meegegeven door onze voorzitter Tombeux vervielen na enkele jaren toen deze, onder dwang van een beslissing die de cumul tussen scheidsrechteren en handel drijven in sportartikelen verbood, zijn ontslag indiende en bestuurslid werd van Kortrijk Sport.

1935: Joseph Carlier volgde hem op. Onder zijn beleid bloeit de vriendenkring verder uit tot een dertigtal leden.
Ook tijdens de tweede wereldoorlog blijft de kring actief, op de korte periode tussen de aanvangsjaren 1940-41 na.

1942: Albin Lefevre wordt voorzitter en Adolphe Salembier sekretaris. Een lovenswaardig initiatief uit deze periode zijn ongetwijfeld de voetbalwedstrijden georganiseerd ten voordele van de scheidsrechters-krijgsgevangenen. Zo grijpt op Kerstdag 1942 een wedstijd plaats tussen onze kring, versterkt met enkele Bruggelingen, en de ploeg van Harelbeke zelf. Doch ook bij ons laat de oorlog diepe sporen na: enkele leden overlijden alsook onze lokaalhouder Medard Tant, die al hulp biedend aan zijn eigen deur omkomt in de bombardementen van het station in 1943. Mede door al die feiten ontwikkelt zich in die periode onder invloed van enkele kringleden een steunfonds voor scheidsrechters, op heden nog steeds ten dienste van scheidsrechters in nood.
De jaren kort na WOII worden niet alleen gekenmerkt door regelmatige bijeenkomsten, maar ook door voetbalwedstrijden en uitstappen naar België-Holland te Antwerpen.

1950: Joseph Baty wordt officieel voorzitter van de kring, na reeds een tweetal jaren de functie uitgeoefend te hebben. In deze periode werd trouwens ook de bel ingevoerd om de vergaderingen te leiden. Hij moet deze wel degelijk versleten hebben in zijn loopbaan als voorzitter die duurde tot 13.09.1965.
Uit de vijftiger jaren herinneren we ons enkele zeer geslaagde hutsepot- en mosselavonden, alook de telkens zeer geslaagd banketten op Kerstavond. Op 15 januari 1955 (twee jaar overtijd) wordt tevens het 25-jarig bestaan gevierd met oa een ontvangst op het stadhuis. Het is ook in die periode dat onze fameuze novemberkaarting het daglicht ziet. Hetzelfde geldt voor Contact, het Westvlaamse scheidsrechtersblad dat de eeuwwisseling niet overleefde.
Derde innovatie uit die periode is het uitnodigen van sprekers van buiten de kring.
Vierde innovatie die in 1957 aan de orde en het nog steeds is, is het kinderkerstfeest.
In de jaren 1960-1965 gaat de viendenkring er qua ledenaantal goed op vooruit. Onder een quasi elk jaar veranderende formule wordt wel doorlopend een quiz gehouden.

 

1965: Robert Depraetere wordt de nieuwe voorzitter van de kring. Op 5.10.66 wordt een aanvang genomen met groepstrainingen. Vanaf 1968 wordt telkens jaarlijks een eindeseizoens activiteit ingericht: ontspanningszoektocht, verrassingsreis met banket.

 

Sinds het begin der zeventiger jaren en tot op heden worden er intense inspanningen gedaan voor de rekrutering van scheidsrechters; ook al omdat de afvloei veel sterker is geworden waardoor er zelfs in andere provincies een tekort is ontstaan.
Hierdoor is ons ledenaantal opgelopen tot boven het honderdtal- met een gemiddelde aanwezigheid op de maandelijkse bijeenkomsten van zestig- en mogen we in alle bescheidenheid stellen tot de grootste van het land te behoren.

Nog enkele markante gebeurtenissen:

 

04.02.74 Eerste verschijning maandelijks tijdschrift "Toss"
30.08.75 Dag van de arbitrage te Stasegem met R.Goethals en A.Roosens
20.08.76 Viering A.Salembier en A.Vermeulen - ontvangst op stadhuis van Kortrijk
21.08.76 Organisatie Provinciale vergadering te Harelbeke
24.12.79 Overlijden J.Baty - medestichter K.V.S.K.
14.01.80 Terugkeer naar "Gasthof De Tuin" al lokaal
25.08.82 Overlijden G.Versyp - voorzitter C.S.C.
24.09.84 Dag van de arbitrage in Harelbeke met R.Goethals en Mr.J.Melckebeke
22.08.86 Organisatie Provinciale vergadering te Zwevegem
28.08.86 Overlijden R.Depraetere - O.Voorz. P.S.C. W.VL.
28.05.88 Viering 60-jarig bestaan
27.08.88 Fairplay-tornooi voor jeudploegen-receptie in hoeve Vandewalle te Kuurne
11.09.89 Nieuw lokaal "De Klokke" Graaf Boudewijn IX-laan 2 te Kortrijk
03.03.90 1ste plaats - quiz "Nacht van de Referee"
11.05.91 Finalewedstrijden beker W.VL. vriendenkringen op de Karmel te Waregem
01.09.91 Marnix Sandra bevorderd tot internationaal scheidsrechter
12.01.92 Overlijden van ons lid Luc Van Steenbrugge tijdens een wedstrijd te Helkijn
04.03.95 1ste plaats - quiz "Nacht van de Referee"
17.06.95 Schitterende dagtrip naar de BRTN, Brouwerij "De Kluis" te Hoegaarden
23.08.95 Eeuwfeestviering en inhuldiging koning Boudewijn stadion
23.08.96 Organisatie provinciale vergadering te Wevelgem (C.C.Guldenberg)
01.03.97 1ste plaats - quiz "Nacht van de Referee"
23.07.97 Overlijden Gerard Verbrugghe - oud lid en opleider P.C.S. W.VL.
19.06.98 Viering A.Salembier -75 jaar- gotische zaal stadhuis Kortrijk
05.12.98 Wedstrijd RE Mouscron-G.Ekeren ,VIP ontvangst voor 38 leden
08.05.99 Organisatie bekertornooi W.VL. vriendenkringen -De Lange Munte- Kortrijk
03.03.01 1ste plaats -quiz "Nacht van de Referee"- wisselbeker definitief in ons bezit
14.05.01 Viering J.Vandeviver -lid en oud secr. P.C en P.S.C. en voorz. P.C.W.VL.
04.05.02 Overlijden A.Salembier
15.01.03 Overlijden van ons lid Luc Lazou
01.03.03 1ste plaats -quiz "Nacht van de Referee"
25.02.04 Overlijden Jacques Vandeviver
08.06.12 Promotieviering Niels Dhaene
06.07.13 Promotieviering Thomas Pruvoost en Stephanie Forde
23.05.14 Promotieviering Kenny Verhaeghe
25.09.15 1ste plaats quiz 'Wisselbeker Luc Matthys'
19.08.06 Organisatie provinciale algemene vergadering te Wevelgem
01.04.17 Afscheid lokaalhouders Frank en Mieke in De Klokke. Laurent Herman is de nieuwe uitbater
13.05.17 Organisatie toernooi vriendenkringen te Stasegem (primeur: deelname drie Oost-Vlaamse vriendenkringen)
05.05.18 Overwinning bekertoernooi voor West-Vlaamse vriendenkringen te Eernegem

 

Onze andere voorzitters:

 

Cosaert Marc

1971-73

Ranson Joseph

1973-74

Vandewalle Marc

1974-76

Salembier Vincent

1976-83

Dedeken Paul

1983-86

Sandra Marnix

1986-87

Ottevaere Noël

1987-89

Toye Jan

1989-02

Verheecke Ivan

2002-07

Mulleman Kris

2007 - ...